Boswachterij Dorst

Ketenbaan, Oosterhout

De Boswachterij Dorst, een bos van ongeveer 1.000 hectare tussen Breda, Oosterhout en Tilburg. Lees verder

De Boswachterij Dorst, een bos van ongeveer 1.000 hectare tussen Breda, Oosterhout en Tilburg.

De komende jaren zullen deze steden zo ver doorgroeien dat de boswachterij omsloten wordt door het stedelijke netwerk. Voor Staatsbosbeheer reden zich te bezinnen op de functie van het bos in de toekomst. De boswachterij Dorst verandert van een productiebos in een parkachtige omgeving waar de stedelingen kunnen recreëren.

Landschapsarchitect Berno Strootman ontwierp hiervoor een stadspark met vijf geprofileerde landschappen. De buitenste rand vormt het overgangsgebied van stad naar natuur, in de binnenste kern krijgt de natuur de vrije hand.

Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos dat in het begin van de 19e eeuw op heidegebied is aangeplant. Dit gebied stond bekend als de Seterse Heide. Omstreeks 1850 werd veel bos weer gekapt, omdat het gebied als militair oefenterrein in gebruik werd genomen. Er ontstonden zandverstuivingen, het nabijgelegen buurtschap Seters moest zelfs met een eikenhakhoutwal tegen het oprukkende zand worden beschermd. In 1899 kreeg Staatsbosbeheer het gebied in bezit. Het werd opnieuw beplant en de militairen vertrokken naar elders.

Enkele heiderestantjes en loofbosjes liggen verspreid in het gebied. Daarnaast zijn er een aantal leemputten die ontstaan zijn door de activiteiten van de voormalige steenfabriek "De Vijf Eiken", die zich te Rijen bevond. In en nabij die leemputten vindt men een interessante vegetatie met onder meer geelgroene zegge, liggende vleugeltjesbloem en grondster.

Broedvogels zijn onder meer: sperwer, boomvalk en diverse soorten spechten. Van de dagvlinders kunnen bruine eikenpage, heideblauwtje, bont dikkopje, groentje en kleine ijsvogelvlinder worden genoemd.

Voor begrazing zijn er Schotse hooglanders. Vanaf voorjaar 2012 is er gedurende twee jaar een proef geweest om ook Exmoorpony's te laten grazen.

Aangezien de bossen, ondanks hun omvang, sterk door verstedelijkte kernen zijn ingesloten, komen er veel recreanten. Een bekend recreatieterrein in het bosgebied was Natuurbad Surae. Het openluchtbad was gelegen in één van de leemkuilen en opgericht in 1927 door de Bredase sportleraar A. Kuyt ("surae" betekent "kuit"). Het is in 1976 door de gemeente Oosterhout overgenomen, vervolgens in verval geraakt en in 2006 gesloten. Het terrein, waar nogal wat opstallen op te vinden waren, is aan de natuur teruggegeven. Ook de omliggende bossen zijn weer gevarieerder gemaakt, zodat de vroegere eenzijdige oriëntatie op houtproductie is doorbroken.

Kunstroute
Staatsbosbeheer heeft verschillende kunstenaars een folly laten ontwerpen. Ondanks het schijnbaar onzinnige karakter hebben de bouwwerken in Boswachterij Dorst een relatie met de omringende natuur. Volg de kunstroute en laat je verrassen!

Naar het noordoosten zet de boswachterij zich voort in het natuurgebied De Duiventoren.

Ketenbaan, 4903 RW Oosterhout